Gwarancja

  1. Bielizna do treningu EMS posiada 6-miesięczną gwarancję.
  2. Gwarancja obejmuje wady powstałe podczas produkcji odzieży.
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania czy niewłaściwej konserwacji odzieży.
  4. W przypadku wykrycia wady objętej gwarancją, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: need@needwear.eu.

Uwaga: Posiadanie dowodu zakupu (paragon/faktura), aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego, stanowi podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacja

  1. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika zawsze sprawdź, czy paczka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 666 841 512 lub e-mail: need@needwear.eu
  2. Jeżeli zakupiona bielizna okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodna z zamówieniem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę preferowanej rekompensaty (wymiana na inny/właściwy produkt – proszę podać na jaki), a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot różnicy kwoty oraz oryginał paragonu. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiona faktura wystarczy dopisać na oświadczeniu nr faktury. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na Twój koszt reklamowany produkt.

Zwrot towaru

  1. Towar nie podlega zwrotowi, gdyż jest traktowany jak bielizna osobista. Wyjątek stanowi towar zapakowany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim wypadku skontaktuj się z nami i poinformuj, że chcesz zwrócić nienaruszony towar.
  2. Nie podlega zwrotowi towar spersonalizowany, oznaczony logo firmy.
  3. Jeżeli towar będzie nosił ślady użytkowania lub opakowanie będzie naruszone, towar zostanie odesłany na koszt zgłaszającego i zwrot nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.